Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym i praktykującym.

Pozbawieni go są wszyscy ci, którzy przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, a byli:

  • notorycznymi apostatami (np. wypisujący się z Kościoła, co staje się ostatnio modne wśród młodych ludzi), heretykami i schizmatykami,
  • inni jawni grzesznicy.

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej (jak najszybciej):

1. Przynosimy akt zgonu z USC.
2. Ustalamy dzień i godzinę pogrzebu.
3. Ustalamy miejsce pochówku.
4. Przynosimy informację o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach (w przypadku zgonu w szpitalu stosowne zaświadczenie wydaje ks. kapelan).
5. Jeżeli zmarła osoba, która nie jest naszym parafianinem, to należy dostarczyć zgodę właściwego Ks. Proboszcza.

Można skorzystać np. z usług Fordońskiego Zakładu Pogrzebowego pogrzebyfordon.pl.

Modlitwa za zmarłych, tzw. wypominki roczne, odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca przed każdą mszą świętą. Wypominki zgłaszamy na początku roku w biurze parafialnym.