O patronie

Jakub Większy (Starszy) Apostoł

Jakub Pielgrzym, Jakub z Compostelli

 

niewiescin-obraz-patrona-swietego-jakuba

Obraz świętego Jakuba w naszym kościele w Niewieścinie.

Słowo życiorysu

Święty Jakub Starszy był jednym z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, synem Zebedeusza i Salome (kuzynki Maryi, Matki Jezusa), bratem Jana Ewangelisty. Mieszkał nad Jeziorem Galilejskim, pracował jako rybak razem Janem oraz Piotrem. Nazywany jest Większym dla odróżnienia od Jakuba Mniejszego (Młodszego) Apostoła. O nazwie nie decydował ich wiek, ale który z nich pierwszy przystąpił do grona Dwunastu. Jakub Większy zmarł śmiercią męczeńską w 43 lub 44 roku. Apostoł Jakub zginął jako pierwszy z dwunastu apostołów. Jego szczątki znajdują się prawdopodobnie w Santiago de Compostela.

Syn Gromu

Wraz z Piotrem i Janem, Jakub był jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa i należał do grupy Apostołów najbliższych Jezusowi. Jakub odznaczał się żywym usposobieniem, niezwykłym temperamentem. W Ewangelii św. Marka czytamy, że Jezus nazywa Jakuba „Synem Gromu”. Można powiedzieć, że św. Jakub należał do uprzywilejowanej grupy uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Był także świadkiem drugiego cudownego połowu ryb, o którym mówi św. Jan w swojej Ewangelii. Według tradycji po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii, żeby tam głosić Dobrą Nowinę. Z tego też zapewne powodu jest on szczególnie czczony właśnie w Hiszpanii i w Portugalii – jest pierwszym patronem tych krajów. Podczas pierwszego prześladowania chrześcijan został ścięty mieczem na rozkaz Heroda Agryppy I. Tradycja utrzymuje, że apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który wzruszony taką postawą, nawrócił się na wiarę chrześcijańską i również zginął jako męczennik.

Pole Gwiazd

Z powodu prześladowań w Ziemi Świętej, miejsce pochówku św. Jakuba zostało okryte tajemnicą. Odwiedzanie tego miejsca zostało zabronione, z czasem dokładne miejsce spoczynku ciała Apostoła uległo zapomnieniu. Dopiero po prawie ośmiu wiekach odkryto relikwie, które uznano za szczątki św. Jakuba. W legendach z tamtego okresu podaje się, że pustelnik Pelagiusz miał objawienie, w którym usłyszał, że „pole gwiazd zaprowadzi go na miejsce i ukaże się grobowiec św. Jakuba”. „Santiago” znaczy po hiszpańsku „święty Jakub”, a „campus stellae” to „pole gwiazd” po łacinie. Stąd nazwa Santiago de Compostela, gdzie zbudowano sanktuarium. Od czasu odkrycia grobu Apostoła zaczęli tam przybywać liczni pielgrzymi. Przewodnik z XII wieku podaje aż 4 różne szlaki z Europy do Composteli. Co roku Compostelę odwiedzają miliony pielgrzymów. Grób św. Jakuba do dnia dzisiejszego należy do największych sanktuariów na świecie.

Jakuswiety jakubb naszym Patronem

Jakub Starszy jest opiekunem pielgrzymów. W Kościele Zachodu jest patronem Hiszpanii i Portugalii, zakonów rycerskich. Na Wschodzie patronuje rybakom, którzy zanoszą do niego modlitwy o obfite połowy i szczęśliwe wiatry. Jest również patronem aptekarzy, drogistów, pielgrzymów, robotników, żebraków.

Święto Jakuba

W Kościele katolickim święto liturgiczne Jakuba Starszego obchodzone jest 25 lipca.

Ikonografia

W ikonografii Zachodu św. Jakub często jest przedstawiany jako pielgrzym. Jego atrybutami są: bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban turecki, zwój.
Na Wschodzie apostoł najczęściej przedstawiany jest na ikonach z księgą lub zwojem.

Ciekawostki

Ciekawostką jest, że Jakub to imię wywodzące się z języka hebrajskiego, oznaczające “niech Bóg strzeże”

Referat „Legenda św. Jakuba Większego, Apostoła” ks. Marka Starowieyskiego

Zapraszamy do zapoznania się z referatem „Legenda św. Jakuba Większego, Apostoła” autorstwa ks. Marka Starowieyskiego. Został on wygłoszony w czasie seminarium „Pielgrzymki do Composteli i kult św. Jakuba” zorganizowanym przez Instytut Historii PAN w Warszawie, 6 października 1994. Tekst ten na nowo
przepracowano i dołączono do niego wybór najważniejszych tekstów źródłowych dotyczących legendy św. Jakuba.

LINK DO REFERATU „Legenda św. Jakuba Większego, Apostoła”

 

Drogi świętego Jakuba

drogi-swietego-jakbua-w-europie

Szlaki św. Jakuba w Europie. Źródło: http://www.camino.net.pl/

Droga św. Jakuba to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.

Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami.

W ciągu wieków powstała cała sieć dróg, które wiodły od Morza Bałtyckiego – szlak Camino de Santiago zaczynał się niegdyś w Estonii – przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię i Francję aż do Santiago.

Szlak istnieje od ponad 1000 lat. Jednak w czasie XVI i XVII w. uległ on stopniowemu zapomnieniu. Ponowne
ożywienie zainteresowania szlakiem oraz wznowienie tradycji pielgrzymek do Hiszpanii nastąpiło po wizycie św. Jana Pawła II w Santiago, w 1982 roku. Papież wypowiedział wówczas ważne słowa:

„Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu,
który zawsze uważał się za naród
europejski, syn narodu słowiańskiego
wśród Latynów i łacińskiego pośród
Słowian, z Santiago kieruję do ciebie,
stara Europo, wołanie pełne miłości :Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!
Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie…”.

 

Drogi św. Jakuba w Polsce

Również w Polsce zaczęto odtwarzać dawne szlaki pątnicze. W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie w dolnym kościele znajduje się kaplica poświęcona św. Jakubowi Większemu i pielgrzymowaniu do Camino.

drogi-swietego-jakbua-w-polsce

Drogi świętego Jakuba w Polsce. Źródło: http://www.camino.net.pl/

 

Pielgrzymi Pomorskiej Drogi św. Jakuba w Niewieścinie

10 stycznia 2016 roku naszą parafię odwiedziła grupa pątników z Gdańska pielgrzymująca szlakiem kościołów świętego Jakuba. Liczyła ona aż 10 osób, a wśród nich byli Danka, Halina, Benia, Małgorzata, Anna, Halina, Wiesław z Gdańska, Jolanta z Gdyni, Lucyna z Żukowa i Hanna z Elbląga. Danka i Wiesław dwukrotnie pielgrzymowali do Santiago de Compostela. Małgorzata z Lucyną przeszły w ciągu sześciu lat Lęborską Drogę św. Jakuba (Sianowo – Smołdzino) oraz odcinkami z Olsztyna do Ratyzbony (Polska, Wielkopolska, Dolnośląska, Żytawska, Vserubska i Wschodniobawarska Droga św. Jakuba). Od lipca 2013 roku pielgrzymują grupowo Pomorską Drogą św. Jakuba – przeszli odcinek od Braniewa do Koszalina. Razem odwiedzili 17 kościołów św. Jakuba (Tolkmicko, Tuja, Niedźwiedzica, Gdańsk, Oliwa, Lębork, Łeba, Słupsk, Mechowo, Lubichowo, Tuchola, Ostrowite, Człuchów, Kłodawa, Dzierzążno, Wielki Lubień, Niewieścin).
Grupa zwróciła uwagę na podobne przedstawienie św. Jakuba na obrazie w Niewieścinie do wizerunków w Człuchowie oraz w Kasejowicach (Czechy). Poniżej znajdują się zdjęcia pielgrzymów oraz obrazów z Kasejowic i Człuchowa.

Pielgrzymi Pomorskiej Drogi św. Jakuba

Opracował: Paweł Szmyd