Grupy parafialne

W naszej parafii działają następujące grupy:

Już niedługo przeczytasz tu więcej informacji o naszych grupach parafialnych. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się działalnością naszej świetlicy SANTIAGO oraz informacjami na temat naszych róż różańcowych.

Świetlica SANTIAGO

 

 

Róże Różańcowe

„Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowania przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości”. Tymi słowami św. Jan Paweł II rozpoczyna list apostolski o różańcu Rosarium Virginis Mariae, ogłoszony 16 października 2002 roku.

Treść tego listu, jak również Rok Różańca, który papież ogłosił, przyczyniły się do ożywienia modlitwy różańcowej w życiu wielu osób. Jednym z owoców tego listu jest niewątpliwie większa troska duszpasterska Kościoła w Polsce o wielką wspólnotę modlitewną, nazywaną Żywym Różańcem. Biskupi mianowali w swoich diecezjach moderatorów tej wspólnoty. Oni zaś przygotowali najpierw statut opisujący jej istotę i duchowość, a także określający jej strukturę i zadania jej członków. Status został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 21-23 czerwca 2012 roku.

Róża Różańcowa z Suponina

 1. Historia

Idea zawiązania koła Żywego Różańca narodziła się 8 grudnia 1964 roku w kościele pod wezwaniem NMP Niepokalanie Poczętej w Kozielcu podczas odpustu parafialnego. Pomysłodawczynią zawiązania koła był Aniela Mańkowska, która została pierwszą Zelatorką i pełniła tę funkcję przez długie lata. Wówczas proboszczem parafii Niewieścin był ks. Jerzy Kosz. Dekretem z dnia 6 grudnia 1992 r. ordynariusz pelpliński ks. bp. prof. dr hab. Bernard Szlaga erygował parafię Matki Bożej Królowej Polski we Włókach wyłączając tym samym Kozielec do nowoutworzonej parafii.

Pierwszymi członkiniami Koła Żywego Różańca były:

Michałek Pelagia
Burczyńska Aniela
Całbecka Leokadia
Ziółkowska Helena
Malon Helena
Graczyk Weronika
Chwederowicz Władysława
Kontna Marta
Karwecka Władysława
Michałek Stanisława
Strzałek Anastazja
Kontna Wanda
Mańkowsa Aniela
Nowakowska Leokadia
Bandura Helena

 1. Skład koła i nasze spotkania

Tradycją jest, że spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, przez długi czas w godzinach wieczornych, obecnie popołudniami. Miejscem spotkań jest świetlica wiejska. Wspólnie odmawiamy różaniec z rozważaniem tajemnic różańcowych oraz nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Śpiewamy również pieśni ku chwale Najświętszej Marii Panny a także inne pieśni. Ustalamy także porządek odmawiania różańca poprzez wymienianie się tajemnicami różańcowymi.

Obecnie Zelatorką jest Gabriela Żmuda, na wyraźne życzenie założycielki Żywego Koła Różańcowego, Anieli Mańkowskiej, która zmarła w 2000 r. w wieku 93 lat. Od 5 marca 2000 r. prowadzimy zeszyt, w którym zanotowane jest kto i jaką w danym miesiącu odmawia tajemnicę. Skarbnikiem jest Barbara Malon. Składki są dobrowolne i nie przekraczają kwoty 20 zł rocznie. Pieniądze ze składek przeznaczane są na msze święte w intencji zmarłych matek różańcowych i zmarłego proboszcza ks. Kazimierza Burdę, dziękczynne oraz na inne cele związane z kółkiem różańcowym.

Każdy kto należy do kółka różańcowego przyjmuje na siebie pewne obowiązki są nimi:

Odmawianie codziennie dziesiątki różańca
Brania udziału w zmianach tajemnic różańcowych
Życie duchem modlitwy różańcowej

W kole Żywego Różańca są następujące osoby:

Malon Barbara
Jasińska Grażyna
Gorzycka Krystyna
Kontna Jolanta
Górska Hanna
Krukowska Barbara
Całbecka Ludmiła
Zmudzinska Jolanta
Malon Anita
Przeracka Agnieszka
Rucińska Małgorzata
Mazur Zofia
Żmuda Iwona
Kmiotek Aniela
Żmuda Gabriela
Kołdej Czesława
Burczyńska Władysława
Burczyńska Małgorzata
Burczyńska Anna
Całbecka Maria

Celem naszego koła różańcowego jest przede wszystkim modlitwa różańcowa w konkretnych intencjach o pokój w rodzinie, o nawrócenie grzeszników, o miłość braterską.

 1. Opieka nad Kołem Różańcowym

Patronat nad Kołem Żywego Różańca sprawowali od początku jego istnienia proboszczowie z parafii Niewieścin:

Ks. Jerzy Kosz
Ks. Zdzisław Wyrwicki
Ks. Kazimierz Burda
Ks. Andrzej Danielski

Działalność koła różańcowego przede wszystkim przypadła na okres, w którym proboszczem był ks. Kazimierz Burda. Jest on bliski naszym sercom dlatego dzień, w którym zmarł był dla nas ważnym przeżyciem, było to 17 października 2004 r. Po śmierci proboszcza parafię Niewieścin przejął ks. Andrzej Danielski i tak jak poprzednik zaszczyca nas swoją obecnością na naszych spotkaniach różańcowych.

 1. Matki różańcowe, których już nie ma z nami:

Wraz z upływem lat grono uczestniczących w spotkaniach różańcowych zmieniało się z powodu śmierci czasem przyczyną wystąpienia z koła była zamiana miejsca zamieszkania innym razem powody osobiste.

Bandura Helena  – Klucz Jadwiga – Krukowska Barbara – Grześkowiak Marzanna – Burczyńska Anna
Michałek Pelagia zm. 12.08.1973 r. – Całbecka Maria
Michałek Stanisława zm. 15.02.1995 r. – Burczyńska Małgorzata
Całbecka Leokadia zm. 11.10.1983 r. Żmuda Gabriela
Burczyńska Aniela zm. 24.12.1977 r. Kmiotek Leonarda – Całbecka Monika
Wolfram Czesława   – Burczyńska Władysława
Gorzycka Krystyna – Karwecka  Władysława zm. 28.01.1994 r. – Całbecka Ludmiła
Graczyk Weronika zm. 25.08.1992 r. – Grześkowiak Irena – Kołdej Czesława
Ziółkowska Helena zm. 25.05.1984 r. – Dubiel Genowefa – Nowakowska Leokadia zm. 16.10.2000 r. – Jasińska Grażyna
Kontna Marta zm. 19.02.1994 r. – Kontna Jolanta
Kontna Wanda zm. 24.07.1999 r. – Zmudzinska Jolanta
Chwederowicz Władysława zm.26.04.1994 r. – Malon Helena zm. 24.09.1987 r. – Górska Hanna

Róża Różańcowa Św. Elżbiety z Niewieścina

Nasza Róża Różańcowa Św. Elżbiety została założona 1 maja 2006 roku w Niewieścinie przez Siostrę zakonną Elżbietę Danielską w Parafii pod wezwaniem Św. Jakuba. W tym dniu po mszy świętej zostały rozdane Tajemnice Różańcowe. Zelatorką została Teodozja Śmigielska. Do Róży zostały przyjęte następujące osoby:

 1. Aranowska Krystyna
 2. Burczyńska Barbara
 3. Chmara Krystyna
 4. Chwederowicz Maria
 5. Flis Maria
 6. Lewandowska Irena
 7. Paliwoda Aurelia
 8. Paliwoda Iwona
 9. Paliwoda Małgorzata
 10. Paliwoda Marianna
 11. Paliwoda Zofia
 12. Paliwoda Zuzanna
 13. Piecuch Stefania
 14. Plitt Bernadetta
 15. Radosz Stanisława
 16. Śmigielska Teodozja
 17. Wojciechowska Elżbieta
 18. Wojciechowska Teresa
 19. Zygmunt Teodora
 20. Żmuda Zofia

Panie, które aktualnie należą do Róży Różańcowej pod wezwaniem Św. Elżbiety:

 1. Baumgart Gabriela
 2. Burczyńska Barbara
 3. Chmara Krystyna
 4. Ratajczak Izabela
 5. Flis Maria
 6. Lewandowska Irena
 7. Paliwoda Aurelia
 8. Paliwoda Iwona
 9. Paliwoda Małgorzata
 10. Paliwoda Zofia
 11. Przybek Zofia
 12. Piecuch Stefania
 13. Krzyżanowska Teresa
 14. Radosz Stanisława
 15. Śmigielska Teodozja
 16. Wojciechowska Elżbieta
 17. Bartnik Danuta
 18. Zygmunt Teodora
 19. Świątek Bogumiła

Nieżyjące Matki Różańcowe:

 1. Teresa Wojciechowska zmarła w 2007 roku 27 stycznia
 2. Krystyna Aranowska zmarła w 2011 roku 22 lipca
 3. Zuzanna Paliwoda zmarła 2012 roku 13 listopada
 4. Marianna Paliwoda zmarła 2016 roku 15 grudnia

Za zmarłe Śp. Matki Różańcowe różaniec przyjęły:

 1. Sylwia Rajman
 2. Baumgart Gabriela
 3. Przybek Zofia

Zmiany:

 • 2009 rok: Występuje z Róży Różańcowej Bernadetta Plitt, za którą przejmuje różaniec Teresa Krzyżanowska
 • 2010 rok: Występuje z Róży Różańcowej Zofia Żmuda z powodu choroby, różaniec przejmuje Bogumiła Świątek
 • 2012 rok: Występuję z Róży Różańcowej Maria Chwederowicz z powodu przeprowadzki do Świecia, różaniec przejmuje Krystyna Świątek
 • 2015 rok: Występuję z Róży Różańcowej Krystyna Świątek z powodu przeprowadzki do Osia – Gródek
 • 2016 rok: Występuje z Róży Różańcowej Sylwia Rajman, za którą przejmuje różaniec Danuta Bartnik

Zmiany Skarbników:

 1. Śmiegielska Teodozja
 2. Zygmunt Teodora
 3. Świątek Bogumiła – obecny Skarbnik.